Fanmi Pastè Edner A. JEANTY.-

Fanmi Pastè Edner A. JEANTY apresye tout soutyen li kontinye ap jwenn nan pawòl konsolasyon, nan lapriyè, ak nan jès pratik nan men zanmi, paran, kòlèg, kominote legliz evanjelik yo, moun ann Ayiti ak moun aletranje nan okazyon lamò Pastè a. Kòm nou konnen, Pastè JEANTY ale jwenn Senyè li nan samdi 15 avril vè 7:15 pm. Pastè JEANTY se te yon lidè ki te aprann bay tout moun valè. Se te yon pastè ki renmen legliz Jezikris la e ki...